satra teamwork 1

TeamWork

TeamWork is een breed begrip. TeamWork bepaalt de resultaten of doelen die een team wil bereiken. Het heeft in onze filosofie alles te maken met het werken aan de voorwaarden om als een High Performance Team (HPT) te gaan fungeren. Een HPTeam waarin resultaten en doelen worden gekoppeld aan een hoge mate van kwaliteit en waarin een teamlid zich vertrouwd en gewaardeerd voelt.

Naast onze 1-daagse workshops hebben wij ook een scala aan “themaworkshops”. Ons concept is de ideeën over een HPT en het werken aan een beter team koppelen aan een praktisch en ludiek thema. Dat kan sportief zijn (bijv. met paardrijden) creatief (bijv. een schilderij maken)  actief (bijv. midden in de natuur)  of over grenzen heen (bijv. vrijwilligerswerk in Slowakije)


De basis is een workshop waarin het elkaar beter leren kennen, het (her-)kennen en onderkennen van ieders mogelijkheden (sterke én zwakke punten) en het aanleren van zinvol samenwerken centraal staan. Door een hechtere teamverbinding wordt het teamresultaat beter. Een goed samenwerkend team presteert beter, heeft dus een toegevoegde waarde voor de organisatie. Door tijdens de workshop te wisselen tussen theorie en praktische toepassing, wordt het leerproces versneld en heeft niet alleen het teamlid profijt, maar ook de onderneming.

Er zijn teams op verschillende niveaus of met verschillende doelen. Met name de tactische en operationeel leidinggevenden in een team zijn onze meest getrainde groepen.
Maar ook productieteams of groepen medewerkers op uitvoerend niveau presteren na onze workshop beduidend beter.

In het menu van TeamWork staan de verschillende thema's die wij in de workshop toepassen. Wilt u de workshop misschien gebruiken als teambuilding(-uitje)? Wij kunnen het werken aan het team koppelen aan creatieve, sportieve of actieve bezigheden. Hier krijgen deelnemers echt energie van en maken zij zich, bijna ongemerkt, de gewenste vaardigheden en competenties eigen die aan het team worden gesteld.

Nieuw zijn de meerdaagse workshops over de grenzen heen uitvoeren. Hier gaan uw mensen niet alleen letterlijk over grenzen heen, ook in teamverband ontstaan soms grensverleggende verhoudingen en een aantoonbare verbetering van de  onderlinge saamhorigheid.


Bob Sassen