Satra TeamWork en Creatief

TeamWork en Creatief


Satra heeft drie workshops TeamWork met een creatief accent, waarin de deelnemers naast goed bruikbare theorie en modellen over teamverbinding ook creatief aan de slag gaan. Het is een workshop in combinatie met een echte <bedrijfs->film maken, een artistiek verantwoord schilderij maken of een cabaretvoorstelling maken.


TeamWork en Filmsterren

Filmsterren: Wat maakt het dat een team een goede film oplevert? Wat is de (beslissende?) rol van de regisseur daarin? Wat heeft een crew over voor elkaar om te zorgen dat het script wordt gevolgd en de logistieke processen niet worden verstoord? Waarom passen vedettes niet in een team en merk je dat aan het resultaat?

Deze workshop is een combinatie van teamverbetering en een korte (bedrijfs-)film maken. Door het vasthouden aan de rode draad, gekoppeld aan de creatieve inbreng van de deelnemers, komt een product tot stand dat een goede weergave is van het groeiproces naar een team toe. Naast het verbeteren van de onderlinge verhoudingen en samenwerking in een team, leert u ook hoe op professionele wijze een film wordt gemaakt, waarin de deelnemers de hoofdrol spelen. Dat vereist een draaiboek, goede afspraken, hechte onderlinge samenwerking en vertrouwen in elkaar. De tijdens de theorie opgedane kennis laat zich praktisch vertalen naar het maken van een scenario en de parallellen tussen menselijk gedrag en het gedrag van "filmsterren".

De film wordt gemaakt met hulp van een professioneel filmteam, bestaande uit: een productieleidster, een fotograaf, een professionele cameraman en een geluidsman. Het (naderhand gemonteerde) eindproduct wordt eigendom van de opdrachtgever. De rollen in de film worden vervuld door de deelnemers.


TeamWork en Schilderijen

Schilderijen: Hoe creëer je het gewenste plaatje? Wanneer vertaald creativiteit zich naar uitvoering? Hoe krijg je de juiste combinatie van kleuren? Een combinatie van TeamWork en schilderen. Het gebruik van kleuren zegt iets over het gedrag of de ideeën van mensen. Met advies en aansturing van een erkend kunstenaar creëert u als team uw eigen schilderij of schilderijen.  Waarin natuurlijk de kennis van het theoretisch gedeelte is verwerkt.

Natuurlijk heeft niet iedereen het talent van Frans Hals of Herman Brood. Onder leiding van en met ondersteuning van een schilderes of schilder gaat u vorm geven aan uw ideëeen als basis van uw eigen schilderij. Deze workshop vereist geen bijzondere creatieve vaardigheden (die natuurlijk wel welkom zijn) of speciale kleding.


TeamWork en Stand-up comedian

Cabaret: Wat brengt mensen aan het lachen? En waarom genereert humor en lachen sneller een nauwere band tussen mensen? Zal het niveau van de relatie en de teamsamenwerking sneller stijgen met humor? Onderzoek heeft uitgewezen van wel. Dit seminar is een combinatie van teamverbetering en cabaret. Naast het verbeteren van de onderlinge verhoudingen en samenwerking in een team, leert u ook hoe u een (bedrijfs-)cabaret maakt. Onder leiding van een cabaretière leert u de betrekkelijkheid van problemen zien en deze te vertalen naar een humorvolle visie. De tijdens de theorie opgedane kennis laat zich praktisch vertalen naar het relativeren van zaken en het zijn van stand-up comedian.

De praktische oefeningen van de techniek en theorie naar een flitsende humor en een zintuigenprikkelende cabaretvoorstelling helpen de teamleden elkaar beter aan te voelen en te waarderen. Men hoeft slechts een redelijk kennis over samenleving en nieuws te hebben om een performance te creëren. Wel is een gezond brokje relativeringsvermogen (of de bereidheid de andere teamleden hierin te ondersteunen) zeer wenselijk. Het cabaretgedeelte wordt ondersteund door en begeleid door een professionele kleinkunstenaar en een geluidsman.


Doelgroep: TeamWork richt zich op een combinatie van (een groep) mensen die een gezamenlijk doel hebben. Of die de behoefte hebben de onderlinge relaties en het functioneren als team te verbeteren.

Resultaat: Na deze workshop kunnen de teamleden onderlinge verhoudingen benoemen en beter samenwerken. Het teamlid heeft inzicht in de onderlinge verhoudingen en zijn of haar eigen bijdrage daarin. De teamleden weten welke rol zij hebben binnen het team en hebben de drive om aan het betere team verder te (blijven) werken. Het teamlid herkent de betere resultaten die een goedwerkend team oplevert en wil daaraan een herkenbare bijdrage leveren. Daarnaast is het eigen functioneren en de eigen houding binnen het team voor het teamlid duidelijker en beter beheersbaar .

Workshop duur: 4 dagdelen.

Locatie: in overleg met opdrachtgever.

 

Bob Sassen