Satra TeamWork en Sportief

TeamWork en Sportief


Satra heeft drie seminars TeamWork met een sportief accent, waarin de deelnemers naast goed bruikbare theorie├źn en modellen over teamverbinding ook sportief aan de slag gaan.
Er is een seminar in combinatie met  paardrijden, een seminar in combinatie met onderwatersport en een seminar in combinatie met aikido.

TeamWork in Galop

Paardrijden: Waarom rennen paarden niet meteen op je af? Kijken ze eerst de zaken aan voor ze in actie komen? Waarom " zwoegen ze als een paard" als hun berijder daarom vraagt? En in hoeverre is paardengedrag te spiegelen aan menselijk gedrag?

Paarden zijn kuddedieren, maar treden binnen de kudde eigenzinnig op. Ze hebben een eigen wil, gelijk mensen die in een groep of team samenwerken. Er blijken tussen het gedrag van paarden en van mensen meer dan één overeenkomst te zijn. Dat is wat deze cursus u onverbloemd laat zien. Het is een combinatie van teamverbetering en paardrijden. Centraal is het verbeteren of verstevigen van de onderlinge verhoudingen en samenwerking in een team. Daarnaast leert u ook paardrijden.

De tijdens de theorie opgedane kennis laat zich praktisch vertalen naar het omgaan met paarden. Na dit seminar kunt u minimaal in draf paardrijden. Maar het belangrijkste doel is natuurlijk dat u transformeert van een individu in een groep naar een lid van een team. Het gebruik van paarden daarbij is ondersteunend om de teaminzichten en uw eigen mogelijkheden te onderstrepen. Het seminar vereist geen speciale fysieke vaardigheden of kleding. Een normale conditie, en gezonde kijk op dieren en makkelijk zittende kleding volstaat.

Duur van het seminar "TeamWork in Galop" : 2 dagdelen.

Locatie van het seminar "TeamWork in Galop" : in overleg met opdrachtgever. Wij hebben een mooie locatie in het Montfoortse Land, Egmond Binnen, Amersfoort, Haren (Gr.) of Roermond beschikbaar.


TeamWork geeft Bescherming

Bescherming: Hoe reageert een team als het wordt aangevallen? Of als een teamlid bedreigd wordt? Hoe kweek je weerbaarheid zonder direct in agressief gedrag of vechten te vervallen? Welke mogelijkheden zijn er om de negatieve energie van je opponent om te zetten in positieve mogelijkheden voor beide partijen?

Dit seminar is een combinatie van teamverbetering en een knipoog naar zelfverdediging. Naast het verbeteren van de onderlinge verhoudingen en samenwerking in een team, leert u ook zich ook verdedigen door Aikido. De tijdens de in het theoretisch deel opgedane kennis laat zich praktisch vertalen naar het afslaan van een aanval of de verdediging. Aikido is de enige Martial Art die geen aanval kent, maar die wel op uitmuntende wijze de kracht van de ander gebruikt om zelf je doel te bereiken. U ziet al snel de parallellen tussen menselijk gedrag en het principe om vanuit de verdediging een winst te behalen.

Dit seminar is voor iedereen geschikt, mits men zich openstelt voor en vertrouwen heeft in de vakbekwame instructeurs die ons ondersteunen. Ieder kan op zijn of haar eigen niveau meedoen, zonder verplichtingen. Twee dagen geestelijk en fysiek met elkaar bezig zijn op sprankelende en ontdekkende wijze, geestelijk en fysiek grenzen verleggen: als dat geen uitdaging is!

Duur van het seminar "TeamWork geeft Bescherming" : 2 dagdelen.

Locatie van het seminar "TeamWork geeft Bescherming" : in overleg met opdrachtgever. Wij hebben een mooie locatie in het Montfoortse Land, Egmond Binnen, Amersfoort, Haren (Gr.) of Roermond beschikbaar.

TeamWork en Onderwater

Duiken:   Wat als mensen "onder water gaan"? Hoe weet je zeker dat ze blijven samenwerken? Hoe weten ze dat ze op elkaar zijn aangewezen? En vooral dat je elkaar moeten kunnen vertrouwen, juist in troebel water? Het seminar geeft antwoord op bovenstaande vragen. Het seminar is een combinatie van teamverbetering en onderwatersport. Naast het verbeteren van de onderlinge verhoudingen en samenwerking in een team, leert u ook om met perslucht onderwater te blijven Ervaar de rust en kalmte onderwater, zweef gewichtloos rond. Maar duiken doe je altijd samen, je bent afhankelijk van je buddy en deelt daar je veiligheid en gezondheid mee. De tijdens de theorie opgedane kennis laat zich praktisch vertalen naar het samen onder water genieten van natuur en vissen.

Men kan met een normale fysieke conditie deelnemen. Het seminar vereist geen specifieke uitrusting (daar wordt voor gezorgd) dan een zwembroek of badpak. Er wordt in helder zwembadwater gedoken en het betreft introductieduiken, dat wil zeggen dat u begeleidt rondzwemt en niet dieper komt dan 3.50 meter. Bij geoefende duikers zijn andere opties bespreekbaar, onder andere Zeeuwse wateren of eiland 9 bij Vinkenveen.

Duur van het seminar "TeamWork en Onderwater" : 2 dagdelen.

Locatie van het seminar "TeamWork en Onderwater" : in overleg met opdrachtgever. Wij hebben een mooie locatie in het Haarlem, Utrecht, Apeldoorn, Assen, Rotterdam, Middelburg of Sittard beschikbaar.


Algemeen voor bovenstaande seminars

Doelgroep: TeamWork richt zich op een combinatie van (een groep) mensen die een gezamenlijk doel hebben. Of die de behoefte hebben de onderlinge relaties en het functioneren als team te verbeteren.

Resultaat: Na dit seminar kunnen de teamleden onderlinge verhoudingen benoemen en beter samenwerken. Het teamlid heeft inzicht in de onderlinge verhoudingen en zijn of haar eigen bijdrage daarin. De teamleden weten welke rol zij hebben binnen het team en hebben de drive om aan het betere team verder te (blijven) werken. Het teamlid herkent de betere resultaten die een goedwerkend team opleveren en wil daaraan een herkenbare bijdrage leveren. Daarnaast is het eigen functioneren en de eigen houding binnen het team voor het teamlid duidelijker en beter beheersbaar.


Bob Sassen