Satra PD en de Uitvaartverzorging  De Plaats Delict en de medewerker Uitvaartverzorging

Algemeen

De eerste klap is een daalder waard. Dat geldt zeker voor het 1e optreden op een Plaats Delict (PD). Daarom wordt bij de behandeling van een Plaats Delict door de rechercheurs van de Forensische Opsporing hoge eisen aan het optreden gesteld. Eén van de aanwezige op een Plaats Delict met een stoffelijk overschot, is de medewerker van een uitvaartonderneming. Deze vervoert vanaf de PD op voorzichtige wijze het slachtoffer naar een aangewezen plaats. De uitvoering van deze opdracht vereist een hoge mate van zorgvuldigheid, volgens het protocol "werken en transparant optreden op een plaats delict".

In deze workshop zijn deze eisen leidraad, aangevuld met de nieuwste inzichten en vernieuwde werkwijze zoals deze worden gehanteerd door de Technische Recherche. Met name de nieuwste Forensische Technische Normen (de nieuwe FT-normen) zijn in de workshop opgenomen.

De workshop is een kwalitatief hoog en volwaardig product. De medewerker van de uitvaartonderneming krijgt hiermee de juiste kennis om op een Plaats Delict professioneel en zorgvuldig te werken. Het is een uitgelezen mogelijkheid voor de uitvaartonderneming om haar medewerkers een waardevolle training aan te bieden.

De workshop wordt afgesloten met het afleggen van een proeve, waarna bij voldoende resultaat het certificaat wordt uitgereikt. Dit certificaat is een bewijs van het bezitten van de noodzakelijk competenties en vaardigheden om volgens de nieuwe FT-normen op een Plaats Delict op te treden.

Naast de reguliere workshop is er een (herhalings-)workshop voor medewerkers uitvaartverzorging. Deze workshop is speciaal ontwikkeld voor de medewerkers uitvaartverzorging die reeds eerder een cursus  volgde en die de nieuwste normen wil leren. De politiekorpsen  vragen om de inzet van gecertificeerde medewerkers, die volgens de nieuwste FT-normen werken. Deze (herhalings-)workshop voorziet daarin en wordt afgesloten met een examen voor het verkrijgen van het certificaat. 


Onderwijsvorm

De onderwijsvorm die in de workshop wordt gehanteerd is een combinatie van klassikale instructie, open leergesprek en rollenspel. De workshop heeft een brede interactieve opzet, waarbij leren van “best practice” de rode draad door de hele workshop vormt.

 

Doelgroep

De workshop en de herhalingsworkshop zijn primair bestemd voor:

  • De medewerker binnen de uitvaartbranche, die aangewezen wordt om een stoffelijk overschot of de resten daarvan te vervoeren van een Plaats Delict naar een door de politie aangewezen ruimte.

Daarnaast kan de workshop worden gevolgd door:

  • Medewerkers binnen de uitvaartbranche die een ondersteunende functie hebben.
  • Medewerkers binnen de uitvaartbranche die een leidinggevende functie hebben.
  • Stichting/ en bestuursleden van een uitvaartvereniging- /onderneming die actuele kennis over de werkzaamheden binnen de uitvaartbranche willen opdoen.
 

Leerdoelen

Vakkennis: Na afloop van de workshop weet de deelnemer welke rol, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden men op de Plaats Delict heeft.

Bewustzijn. Na afloop van de workshop is de deelnemer zich bewust van de wijze waarop men de gevraagde kwaliteit binnen de werkzaamheden inbrengt.

Competenties. Na afloop van de workshop kan de deelnemer op de juiste wijze het proces verwijderen, vervoeren en afleveren van een stoffelijk overschot uitvoeren.

Attitude: Na afloop van de workshop is de deelnemer bereid om met een professionele houding en met de vereiste kwaliteit op te treden als medewerker uitvaartverzorging.

 

Materiaal

Bij aanvang van de workshop krijgen de deelnemers een deelnemersmap, met daarin de hand-outs van de presentaties, relevante regelgeving en wetgeving en achtergrondinformatie.

 

Aantal deelnemers en duur per workshop.  

Het maximum aantal deelnemers per workshop is 12 deelnemers. De workshop duurt één dag.

Het minimum aantal deelnemers per workshop is 8 deelnemers.


Aantal deelnemers en duur van de herhalingsworkshop

Het maximum aantal deelnemers per workshop is 15 deelnemers. De workshop bestaat uit één dagdeel (ochtend, middag of avond).

Het minimum aantal deelnemers per herhalingsworkshop is 10 deelnemers.

 

Na het behalen van het certificaat geven wij deze certificering door aan de afdeling Forensische Opsporing en de Regionale Meldkamer van de politieregio waar u optreedt.

 

Kosten van de workshop

De kosten zijn € 192,-- per deelnemer per dag, inclusief lunch en deelnemersmap, excl. BTW.

De kosten bij een in-company training zijn € 1650,-- per workshop , excl. BTW.

 

Kosten van het herhalingsworkshop 

De kosten zijn € 96,-- per deelnemer per dagdeel, inclusief deelnemersmap, excl. BTW.

De kosten bij een in-company workshop zijn € 825,-- per herhalingsworkshop , excl.BTW.


Bob Sassen